Voor behoud pauwen in het Vianderdomein

Ongelofelijk leuke taferelen op donderdag 19 mei in het Vianderpark te Tienen. Met stok en net probeerden medewerkers van het natuurhulpcentrum te Opglabbeek de pauwen van het Vianderpark te Tienen tevergeefs te vangen.

Verschillende media hebben het over 'klachten van de buurt' omtrent overlast en schade. Om hoeveel klachten het gaat en of ze al dan niet officieel zijn, is niet bekend. Verschillende mensen in de buurt laten zich negatief uit over het vangen van de pauwen waardoor een serieuze vraag kan gesteld worden of er wel een draagvlak bestaat voor het verwijderen van de vogels. 

Wij denken dat er andere zaken zijn omtrent het Vianderpark (zoals het autoverkeer in het park) die dringender zijn dan het weghalen van deze mooie dieren. Na het weghalen van de herten, de ezels ... zijn de pauwen en de eenden nog het enige wat het park siert. Ook in het kader van de heropleving van het park denken wij dat het park de pauwen net goed kan gebruiken. 

 


Teken als u voor het behoud bent van de pauwen in het Vianderpark!

 

Bedankt,

Willem Jochmans (Vianderstraat) & Dries Hiroux (Bronstraat)


Dries Hiroux & Willem Jochmans    Neem contact op met de schrijver van de petitie