Hou het volwassenenonderwijs betaalbaar

Lees de open brief aan minister Crevits: http://www.vspw.be/open_brief_aan_de_minister

Dat er bespaard moet worden beseft iedereen, maar de verhoging van het inschrijvingsgeld in het volwassenonderwijs is onaanvaardbaar.

De verhoging is te drastisch. Een cursist betaalde vóór 1 september 2007 voor een module van 40 lestijden 0,37 euro/lestijd of een totale som van 14,80 euro. Vanaf 1 januari 2015 zal de cursist hiervoor 1,50 euro/lestijd of een totale som van 60 euro moeten betalen. Dit betekent op nog geen 10 jaar tijd een verviervoudiging van het inschrijvingsgeld.

De sociale correctiemechanismen zijn ontoereikend. Een aanzienlijke groep cursisten blijft in de kinderbijslagregeling en kan ook geen gebruikmaken van vrijstelling via “ten laste van”. Deze cursisten hebben geen recht op een studietoelage en het begrip “bijna-beursstudent” is evenmin van toepassing voor het volwassenenonderwijs.

Bovendien wordt deze groep cursisten driedubbel geraakt: er is de verhoging van het inschrijvingsgeld waarvoor ze niet vrijgesteld kunnen worden, er is de vermindering  van de kinderbijslag, en er is de verhoging van het plafond per schooljaar.  Voor het secundair volwassenenonderwijs verhoogt het plafond van 460 naar 600 euro, wat bijzonder drastisch is. Hierdoor worden de certificaat- en diplomagerichte opleidingen zwaar geraakt, terwijl net een stijgende groep via dit opleidingsaanbod een (eerste) certificaat of diploma wenst te behalen.

Tot slot betreuren we de maatregel, omdat de implementatie te snel moet gebeuren. De verhoging wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2015. Een CVO maakt afspraken met een cursist rond betalingen bij de start van een schooljaar. Het is zeer moeilijk om deze regels halverwege het jaar te veranderen.

De verhoging van het inschrijvingsgeld treft in eerste instantie de cursisten zelf. Dit druist in tegen de visie en de missie van het volwassenenonderwijs om cursisten een (tweede) kans te geven om een certificaat of diploma te behalen.

We vragen uitdrukkelijk aan de Minister van Onderwijs, en aan de Vlaamse Overheid, om:

  • Het inschrijvingsgeld minder drastisch te verhogen
  • De sociale correctiemechanismen goed uit te bouwen, met specifieke aandacht voor de cursisten die via de kinderbijslagregeling een opleiding binnen het volwassenenonderwijs volgen
  • Het plafond op het inschrijvingsgeld toe te passen per semester en niet per schooljaar
  • Een redelijk tijdspad te voorzien voor de implementatie van de verhoging van het inschrijvingsgeld

We hopen dan ook op een bijsturing van de geplande verhoging, zodat het volwassenenonderwijs een echte kans kan blijven bieden om een diploma of certificaat te behalen!

Verspreid deze petitie verder via mail, Facebook, Twitter, LinkedIn, …


Ann Machtelinckx, namens de Confederatie Vormingsleergangen    Neem contact op met de schrijver van de petitie