Franciscus Vlietland niet verder uitkleden!

Nieuw_Vlietland_Ziekenhuis_Schiedam3-1.jpg

Het CDA Vlaardingen roept Franciscus Gasthuis op het ziekenhuis in Schiedam niet verder uit te kleden! Een ziekenhuis zonder kinderafdeling, kraamzorg en 24/7 Spoedeisende Hulp kun je bijna geen ziekenhuis meer noemen. Het CDA wil niet dat het Franciscus Vlietland een buitenpoli wordt!

Wij

Het CDA Vlaardingen en alle bezorgde inwoners van het Waterweg gebied.

Constateren

Na de Spoedeisende Hulp, is het voornemen nu ook om de kinderverpleegkunde en kraamzorg te verplaatsen naar Rotterdam. Er wordt aangegeven dat er niet genoeg personeel is om beide afdelingen open te houden. Franciscus locatie Rotterdam is voor iedereen uit het Waterweg gebied die afhankelijk is van het openbaar vervoer moeilijk te bereiken. Met de drukte op de A20 loop je bij noodsituaties onnodig risico.

En verzoeken

Franciscus Vlietland niet verder uit te kleden!

Wij zien graag dat Franciscus Gasthuis kiest om de kinderafdeling van Rotterdam naar Schiedam te verhuizen. Er zijn in Rotterdam meerdere ziekenhuizen, waaronder het Sophia Kinderziekenhuis. Het CDA wil in de Waterweg regio een volwaardig ziekenhuis en geen grote buitenpoli.

Franciscus Vlietland is genoeg uitgekleed!!!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik CDA Vlaardingen om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...