voer het bindend referemdum in

Wij burgers zouden net als in zwitserland inspraak moeten/kunnen hebben over alle beslissingen die het kabinet neemt.

Het raadgevend referendum is in 2018 afgeschaft,dit was het enige inspraakorgaan dat de nederlanders hadden,het was weliswaar raadgevend,maar gaf wel de mening van de nederlanders weer.

Met de afschaffing van het raadgevend referendum is de Nederlandse burger monddood gemaakt.

Wij pleiten voor de terugkeer van het referendum,geen raadgevend,maar bindend referendum.

Met een bindend referendum krijgen wij meer inspraak en kan de regering niet meer om het volk heen,dit is iets wat elke Nederlander toch zou moeten willen.

Teken daarom deze petitie voor terugkeer van het bindend referendum en deel deze petitie zoveel mogelijk.

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jan Steintjes om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...