Voedselbank Schoonhoven e.o. IN NOOD!

 

Help de Voedselbank en teken deze petitie waarin wij de K5 Gemeenten Schoonhoven, Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist dringend verzoeken om de Voedselbank Schoonhoven e.o. financieel te ondersteunen en te faciliteren in huisvesting om het voortbestaan van deze belangrijke stichting veilig te stellen.

Het is weer zover! Nadat de Voedselbank een jaar heeft mogen vertoeven in een ruim pand aan de Slootweg te Schoonhoven, moet de stichting binnenkort weer vertrekken. Een huurprijs van ruim tweeduizend euro per maand is voor de Voedselbank onmogelijk om te betalen.

Voor de Voedselbank roept dit een hoop nare herinneringen op, omdat de Voedselbank in de afgelopen twee jaar al twee keer eerder een dergelijke situatie heeft meegemaakt.

De onzekerheid die deze nieuwe ontwikkeling met zich meebrengt treft niet alleen de stichting, maar ook de ruim honderd gezinnen uit de K5-Gemeenten die wekelijks een beroep doen op de Voedselbank. Door de economische achteruitgang maken de afgelopen jaren steeds meer gezinnen in Nederland gebruik van de Voedselbank. Ook bij de Voedselbank Schoonhoven neemt het aantal cliënten toe.

De Voedselbank Schoonhoven is niet alleen een uitgiftepunt van voedselpakketten, maar geeft de cliënten ook gelegenheid om samen te komen en hun probleem bespreekbaar te maken. Doordat de cliënten met hetzelfde probleem worstelen is voor hen de drempel om hier met lotgenoten over te praten een stuk lager. Hierover kunnen praten bevordert hun zelfvertrouwen en voorkomt een sociaal isolement.

Het is dus erg belangrijk dat de Voedselbank blijft voortbestaan. Hierbij vragen wij uw hulp bij het vinden van een betaalbare locatie. Ook hebben wij uw financiële hulp nodig om het ons mogelijk te maken een meerjarig huurcontract voor een pand af te kunnen sluiten.

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Malika Lamrid (voorzitter), telefonisch bereikbaar op 06-31179622.