Voedsel voor kansarmen en zorgbehoeftigen

mantelzorg_vrijwilligerswerk_pggmenco.jpgPETITIE  VOEDSEL VOOR 
KANSARMEN EN ZORGBEHOEFTIGEN
 

Beste medeburgers,

Deze petitie is opgemaakt om de regering wakker te schudden. 
Het land dreigt in een lockdown te komen. Dat wordt een moeilijke periode, voor iedereen. Iedereen zal ook zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.
Wij willen via deze petitie extra aandacht vragen voor de mensen die in armoede leven.
Wij willen niet dat de regering hen over het hoofd ziet. Wij willen niet dat de regering vergeet dat de voedselbanken, die nu gesloten zijn, een dubbele ramp inhouden voor deze kwetsbare groep mensen. 
Er zijn vele medeburgers die geen geld op hun bankrekening hebben staan, of die niet naar buiten kunnen komen, omdat ze afhankelijk zijn van zorg. Al deze mensen kunnen helaas geen boodschappen doen. Ze dreigen weg te kwijnen, letterlijk en figuurlijk. 
Wij willen graag eisen, in zoverre dat dit mogelijk is, dat de regering ervoor zorgt dat ook deze mensen voedsel krijgen. 
Wij willen dat zij die het heel moeilijk hebben, het niet nog moeilijker krijgen.
Alle voedselbanken zijn al ondertussen gesloten. 
Mensen kunnen al een week nergens terecht. Hun etensvoorraad is aan het opgeraakt.
Het kan toch niet  dat er mensen van de honger moeten vergaan?
Volgens vele deskundigen in verschillende disciplines zal deze noodsituatie, door Corona veroorzaakt, nog lang aanhouden. 
Wat doen die mensen dan?? Hoe kunnen we hen structureel helpen?  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze aan voeding geraken? Hoe kunnen we die bedeling organiseren, als deze mensen zelf hun voedsel nergens kunnen halen? 
Deze petitie en oproep wil deze groep onder de aandacht van de regering brengen, en ook onder uw aandacht.
We mogen niemand vergeten.
We moeten solidair zijn met iedereen.
Het is voor u en voor hen nu of nooit meer.

Dank uuuuuuuu!!!!!!!!!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Leyla om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...