“Voedingsassistenten moeten coronabonus krijgen”

Gastvrijheidsmedewerkers waaronder voedingsassistenten, komen ten onterechte niet in aanmerking voor de coronabonus van €1000 die is uitgeloofd onder zorgmedewerkers. Het bestuur van WijGastvrij tekent protest aan en wil dat het ministerie terugkomt op het besluit om voedingsassistenten uit te sluiten van de bonus.

corona-5184533_1280-768x398.jpg

De bonus van €1000 is bestemd voor zorgmedewerkers die zich meer dan bovenmatig hebben ingezet tijdens coronacrisis. Medewerkers die in de frontlinie hebben gestaan, komen in aanmerking. Voedingsassistenten en andere gastvrijheidsmedewerkers behoren daar niet toe, zo blijkt uit twee  lijsten van zorgberoepen die het ministerie heeft gepubliceerd.

De ene lijst bevat beroepen die wel in aanmerking komen voor de bonus, de andere lijst uitberoepen die de bonus niet zullen krijgen.

Zeer onterecht

“Zeer onterecht dat voedingsassistenten niet in aanmerking komen”, vindt WijGastvrij. “Veel voedingsassistenten hebben coronapatiënten aan het bed bijgestaan door ze te voorzien van eten en drinken en door ze te mentaal te steunen met woord en daad. Voor veel stervende coronapatiënten zijn zij een laatste steun geweest.”

Ze waren daarnaast de ogen en de oren van de artsen en de verpleegkundigen. “Ze hebben kei- en keihard gewerkt met gevaar voor eigen gezondheid en dan krijgen ze te horen dat ze niet in aanmerking komen voor de bonus.”


WijGastvrij vraagt de Rijksoverheid om de indeling te herzien en voedingsassistenten alsnog in aanmerking te laten komen voor de bonus. 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik WijGastvrij om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...