Verdriet en angst in verzorgingstehuizen moet stoppen!!!

Het regeringsbeleid dwingt ouderen om hun vertrouwde plek in het verzorgingstehuis te verlaten en weer op zichzelf te gaan wonen. Zittende ouderen moeten zich ook afvragen of er straks nog geld voor hen is.

Dit kan niet anno 2013!! We mogen niet toestaan, dat ouderen die krom hebben gelegen om te helpen dit land op te bouwen, nu aan hun lot over gelaten worden. Wel miljarden aan mensen uitdelen die niets voor ons land betekend hebben en onze ouders laten stikken? Dit mag nooit gebeuren!!!!!!!! Mensen in nood helpen is prima, maar om dan zelf in  nood te komen mag nooit gebeuren!!!. Wij moeten, ondanks de bezuinigingen, wel normaal kunnen leven. Daar hebben we ons hele leven genoeg voor betaald!!!

Ook wij worden oud en komen straks in die positie. Als het aan het kabinet ligt mogen wij straks kreperen op een 1 kamer bovenwoning. Daar heb je dan je leven lang voor gewerkt en je enorme hoge sociale lasten voor betaald! Je moet met lede ogen aanzien dat juist dat geld naar het buitenland wordt gestuurd, zodat er voor jou zorg straks geen geld meer beschikbaar is! DAT MAG NIET GEBEUREN!!

Teken deze petitie als je tegen het voorstel van het kabinetsbeleid bent, waardoor ouderen gedwongen worden hun verzorgingstehuis te moeten verlaten!!