Vertaling op ACN conventie Rotterdam

ACN meent dat wij Nederlanders voldoende de Engelse taal beheersen en biedt ons daarom in tegenstelling tot veel andere landen, geen vertaling aan op de ACN International in Rotterdam Ahoy begin maart 2014. ACN is bereid vertaling van Engels naar Nederlands aan te bieden, vermits er minstens 150 deelnemers zijn die gebruik willen maken van zo'n vertaling. Teken deze petitie als je aangeeft van deze vertaling gebruik te zullen maken als ACN deze zou aanbieden.