De gemeente Groningen moet een proactieve leidende rol innemen bij de versterking van basisschool de Til

Het versterkings- vernieuwingstraject van basisschool de Til in Thesinge laat nu al 10 maanden op zich wachten. In deze periode is er nagenoeg niets gebeurd.

Na maandenlang gesteggel tussen Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en aannemer van Wijnen is er besloten de samenwerking te beëindigen en het gehele versterkings- vernieuwingstraject opnieuw aan te besteden. Op dit moment kan geen enkele betrokken partij zekerheid geven over de duur en/of aanpak van dit nieuwe traject.

Dorpsbelangen Thesinge en de Medezeggenschapsraad van basisschool de Til willen dat de gemeente Groningen (burgemeester Schuiling en wethouder Van der Schaaf) een proactieve- en leidende rol gaat pakken binnen dit traject zodat bureaucratische hordes en belangrijke beslissingen sneller genomen worden. Hierbij stellen wij de volgende 3 eisen:

1.      Het nieuwe versterkingstraject start uiterlijk in de tweede week van februari 2022. Deze startdatum is definitief en de versterkings- en vernieuwingsactiviteiten zullen starten ongeacht of er definitieve financiële- en/of planningsafspraken zijn.

2.      De einddatum van het versterkings- vernieuwingstraject is uiterlijk een week voor de zomervakantie Noord-Nederland 2022 (maandag 8 juli). Op deze einddatum wordt de Til versterkt en vernieuwd opgeleverd zoals inhoudelijk afgesproken is met VCPO-Noord.

3.      Alle bewoners van Thesinge worden actief op de hoogte gehouden middels een maandelijkse nieuwsbrief die gezamenlijk is opgesteld en ondertekend door de Gemeente Groningen, NCG en VCPO-Noord. Deze nieuwbrief informeert alle bewoners over de afgeronde- en toekomstige werkzaamheden/activiteiten, de actuele planning en andere relevante zaken betreft het versterkings- vernieuwingstraject.

Door deze petitie te ondertekenen helpt u Dorpsbelangen Thesinge en de Medezeggenschapsraad van de Til kracht bij te zetten aan de inhoud. Wij zullen deze petitie begin januari persoonlijk overhandigen aan wethouder Bloemhoff van onderwijs en haar met klem verzoeken deze proactieve- en leidende rol op te pakken.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Paul Witkamp om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.