Verplicht vaccineren van kinderen op school en kinderdagverblijf

Wij, ondertekenaars van deze petitie, verzoeken de regering de vaccins vanuit het Rijks Vaccinatie Programma verplicht te stellen voor alle kinderen die onderwijs, opvang of activiteiten/dagbesteding krijgen op een plek die (deels) door de overheid bekostigd wordt. (Hierna school/scholen)

In navolging van Italie en Frankrijk zou Nederland de vaccinatie van kinderen op scholen ook verplicht moeten stellen.

Het is uitdrukkelijk bewezen dat vaccins veilig zijn en ontzettend belangrijk voor de volksgezondheid. In de huidige maatschappij gaan er echter steeds meer verzonnen horrrorverhalen rond die claimen dat vaccins gevaarlijk zouden zijn, waardoor de vaccinatiegraad ook in Nederland steeds verder daalt. Al deze verhalen zijn uitentreure onderzocht en onwaar gebleken.

Ziekten die in de 'ontwikkelde wereld' vrijwel uitgeroeid waren, komen steeds vaker weer voor en leveren blijvend letsel op of kosten levens. De mazelenepidemie in Nederland in 2012-2013 en de epidemien in de VS, Italie, Frankrijk, Portugal en vele andere landen die daarop volgden zijn het trieste bewijs dat er onvoldoende gevaccineerd wordt.

Daarnaast is er door leeftijd of gezondheidsproblemen een groep mensen die zich niet kunnen laten vaccineren, die een lagere weerstand hebben en die dus extra groot risico lopen op de ziekten waartegen binnen het RVP gevaccineerd wordt.

Kankerpatienten die chemo of bestraling krijgen of hebben gehad, getransplanteerden, andere ernstig zieken, babies en andere kinderen die te jong zijn om (alle) vaccins uit het programma te krijgen, lopen steeds meer risico op ernstige ziekten door de steeds lagere dekkingsgraad. Ook deze mensen moeten beschermd worden en dat kan alleen door gezonde mensen te vaccineren.

Wanneer deelname aan het vaccinatieprogramma verplicht is voor kinderen op scholen, zal de dekkingsgraad flink stijgen, waardoor de risico's voor alle Nederlanders enorm afnemen.

Uiteraard moet er tevens een regeling komen voor kinderen die vanwege medische redenen geen vaccinaties mogen ontvangen. Dit zou echter regelmatig opnieuw door een bevoegd medisch specialist moeten worden vastgesteld.

Ouders die weigeren hun kinderen te vaccineren zullen geen gebruik meer kunnen maken van scholen en zullen moeten kiezen voor particulier bekostigd- of thuisonderwijs.


Comite voor de verplichting van vaccins op scholen    Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Comite voor de verplichting van vaccins op scholen toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...