Verplicht fietshelm

""Gelukkig had ik een helm op”, dat zegt premier Alexander De Croo (Open Vld) in een korte videoboodschap na zijn val met de fiets." (bron: HLN) En toch is er in Vlaanderen nog geen wet die het dragen van een fietshelm verplicht maakt.
Vorige week heeft mijn zoon van 12 jaar dezelfde uitspraak kunnen doen. Hij is aangereden met zijn fiets en komt ervan met een bloeding in de spier van zijn bovenbeen en kapotte knieën. Zonder zijn helm hadden zijn verwondingen veel ernstiger geweest want hij is met zijn hoofd keihard tegen het autoraam gevlogen.
Er is voldoende onderzoek gedaan naar het gebruik van een fietshelm en het effect hiervan op de verwondingen. 75 op de 100 sterftes van fietsongevallen is gerelateerd aan hoofdtrauma's. Van deze 75 sterftes kunnen er bijna 64 vermeden worden door het dragen van een helm (Strotmeyer et al., 2020). We kunnen dus wel aannemen dat fietshelm zorgt voor minder ernstige verwondingen, minder lange hospitalisatie en minder overlijdens (Strotmeyer et al., 2020; Scott et al., 2019).
Sinds de komst van de elektrische fiets en de speedpedelec is het aantal fietsers op de Vlaamse wegen sterk toegenomen. In Antwerpen alleen telde men meer dan 20 miljoen fietsers in 2022 wat een toename is van 20% in 1 jaar tijd en een stijging van 53% sinds 2015. (bron: fietssnelwegen.be)
Statbel, het Belgisch statistiekbureau, ziet tussen 2005 en 2022 enkel bij fietsers een toename van het aantal ongevallen met dodelijke afloop (van 67 slachtoffers naar 79 slachtoffers). 
De fietsersbond pleit echter voor het niet verplichten van een fietshelm. Ze verwijzen hierbij naar het obstakel dat dit met zich mee brengt om te fietsen, maar ook dat onderzoek in andere landen heeft uitgewezen dat het verplicht dragen van een fietshelm niet het aantal ongevallen verminderd. Zij pleiten voor een betere en veiligere infrastructuur. (Bron: fietsersbond.be).
Met al deze gegevens kunnen we ons de vraag nog stellen of het verplicht dragen van een helm zorgt voor het verminderen van de druk bij zorgverleners in bepaalde disciplines in de gezondheidszorg en het verminderen van de kost van de gezondheidszorg, dit naast de extra kost voor het eventueel langdurig uitvallen van de werknemer (zowel als ouder van een kind als eventueel werknemer zelf betrokken bij een ongeval). Kan met deze besparing niet gezorgd worden voor een betere en veiligere infrastructuur? Is dat niet wat we allemaal willen? Veiliger verkeer voor iedereen?
 
 
Een fietshelm, ja. Verplichten, neen! (2023, 5 juni). Fietsersbond. https://www.fietsersbond.be/nieuws/een-fietshelm-ja-verplichten-neen  
 
Meer dan 20 miljoen fietsers geteld in 2022 in provincie Antwerpen. (z.d.). Fietssnelwegen. https://fietssnelwegen.be/nieuws/meer-dan-20-miljoen-fietsers-geteld-in-2022-in-provincie-antwerpen
 
Strotmeyer, S., Behr, C. A., Fabio, A., & Gaines, B. A. (2020). Bike helmets prevent pediatric head injury in serious bicycle crashes with motor vehicles. Injury Epidemiology, 7(S1). https://doi.org/10.1186/s40621-020-00249-y
 
Scott, L. R., Bazargan‐Hejazi, S., Shirazi, A., Pan, D., Lee, S., Teruya, S., & Shaheen, M. (2019). Helmet use and bicycle-related trauma injury outcomes. Brain Injury, 33(13–14), 1597–1601. https://doi.org/10.1080/02699052.2019.1650201
 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Katja De Grande om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...