Verlichting in gang tussen Frans Halsstraat 58 en 60

Er is geen verlichting in de gang tussen Frans Halsstraat 58 en 60 aanwezig. Hierdoor is het erg donker in de avond, wat mij of een van mijn huisgenoten een onveilig gevoel geeft. Door ondertekening verzoek ik woningcorporatie ''Rentree'' te Deventer deze gang te voorzien van verlichting, zoals ook in de overige (brand)gangen is gemonteerd.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jonnie Wolters om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...