Verkeershinder Zuidlaan (ZWALM)

Beste inwoner

Op de Zuidlaan te Zwalm merken we elke dag overdreven snelheden van allerlei gemotoriseerde voertuigen op, wat leidt tot gevaarlijke situaties en lawaaihinder. 
Hierbij enkele voorbeelden:

https://www.nuus.be/2020/03/31/auto-op-zijn-kant-in-de-zuidlaan-in-munkzwalm/
https://www.nuus.be/2017/02/05/zwaar-verkeersongeval-zuidlaan-munkzwalm/
https://www.hln.be/zwalm/grote-ravage-na-ongeval-op-zuidlaan~a4aaaa3f/ 
https://beiaardblog.wordpress.com/2017/10/23/botsing-in-munkzwalm/

Er zijn geen fietssuggestiestroken aanwezig, over de gehele Zuidlaan is er geen oversteekplaats voor voetgangers en er worden amper snelheidscontroles uitgevoerd door de politie.

Graag willen we dat onze gemeente dit probleem aanpakt!

De reeds aanwezige snelheidsverklikker (max 50km/u) (thv Zuidlaan 113) lost het probleem niet op. Chauffeurs negeren dit bord en passen bijgevolg de snelheid niet aan.
Midden november 2020 registreerde een tijdelijke snelheidsmeter een piek van 108km/u binnen de bebouwde kom! Snelheden >70km/u zijn een dagelijkse gewoonte geworden.

We pleiten voor een verkeersveilige omgeving!
Om dit te bekomen zijn snelheidsbeperkende maatregelen nodig, zoals bv.:

Andere opties (snelheidsbermen, vernauwingen, aanpassingen aan het wegdek, snelheidsverlaging,...) werden reeds met Agentschap Wegen & Verkeer bekeken.
Gezien de Zuidlaan een gewestweg is en een verbinding vormt tussen verschillende regio's zijn voorgenoemde opties geen mogelijkheid. 

Onderteken daarom nu onze petitie en kom op voor meer veiligheid op de Zuidlaan! 


Lauren Van Geert & Gilles Lefebvre    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Lauren Van Geert & Gilles Lefebvre om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...