Verjaringstermijn kindermishandeling vanaf 18 jaar

Kinderen durven het vaak niet uit te spreken als ze worden mishandeld of krijgen de kans daar niet voor. Het feit dat je aangifte kan doen weten kinderen vaak niet. Als kind zijnde krijg je daarover in de meeste gevallen te weinig informatie over. Tegen de tijd dat ze aangifte willen doen kan het dat het al te laat is!9922_11053_1200_12001.jpgHet verjaringstermijn voor mishandeling staat op 6 jaar. Als het kind dus 8 jaar oud is en is mishandeld kan het kind al geen aangifte meer doen als hij/zij 14 jaar oud is.

Wij allemaal kunnen daar wat aan doen!

Met deze petitie zouden wij er voor kunnen zorgen dat het verjaringstermijn bij kindermishandeling pas in gaat nadat het slachtoffer 18 jaar is geworden. Zo zorgen wij ervoor dat het slachtoffer de kans krijgt om nog aangifte te doen als het slachtoffer volwassen is. Kinderen zijn zich namelijk vaak niet bewust van de mogelijkheden of krijgen daar de kans niet voor.

Het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk gebeurt zodat de kinderen en/of jongvolwassenen die nu nog geen aangifte kunnen doen zo snel mogelijk de rust kunnen krijgen die zij na een traumatische periode verdienen.

Kom in actie! Teken nu!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Mevr. Jafar om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...