Verdoofd slachten

DAg iedereen. Zeer actueel thema dus nog steeds want er is nog steeds ONVERDOOFD SLACHTEN!!

GAIA zegt:Het onverdoofd slachten veroorzaakt bij de dieren ernstig en langdurig lijden, dat in bepaalde gevallen tot 12 minuten kan duren. Dat is in strijd met de wettelijke verplichting om "elke vorm van vermijdbare pijn of lijden" te voorkomen op het moment van het doden.


Wij vragen aan de politieke verantwoordelijken om de voorziene uitzondering in de wet te schrappen. Deze uitzondering stipuleert dat elk dier verdoofd moet worden voor de slachting, tenzij het om een religieuze rite gaat.

Hermes Sanctorum van Groen diende onlangs een wetsvoostel in om enkel nog verdoofd toe te staan. Raad van State(rechtsorgaan) gaf te kennen dat ze dus als advies geven om gewoon wat verder te keuvelen met de sector!
Wat voor de Raad van State nu wél kan, is het verplicht verdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. Door deze wet, in 2015 ingevoerd door minister van Dierenwelzijn Ben Weyts, kan er enkel nog ritueel (onverdoofd dus)geslacht worden in erkende slachthuizen.
Volgens de laatste berichten (29/6/2016) geeft de raad van state enkel advies tot overleg met de betrokkenen. Net in dat laatste element ziet indiener Hermes Sanctorum (Groen) nog perspectief. "Het advies is veel genuanceerder dan het vorige uit 2006 en biedt wel ruimte om op verder te werken. Eigenlijk dringt de Raad van State vooral aan op overleg. We moeten er nu voor zorgen dat we voldoende inspelen op die vraag tot overleg".
Vlaams parlementslid Chris Janssens van Vlaams Belang is minder blij met de uitspraak. "Ik heb het advies van de Raad van State met grote ogen en stijgende verbazing gelezen", reageert Janssens. Ook hij diende afgelopen maand een voorstel in tijdens de commissie Dierenwelzijn. Dat een verbod wél mogelijk is in andere Europese landen, maar niet in ons land, vindt hij onbegrijpelijk. "Het rechtscollege is van oordeel dat een verbod op onverdoofd slachten strijdig is met de godsdienstvrijheid zoals bepaald in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Toch bestaat een dergelijk verbod wel in andere Europese landen, zoals Denemarken, IJsland, Zweden, Zwitserland en Noorwegen. Handelen die landen dan in strijd met het EVRM?", vraagt Janssens zich af.
Ook minister Weyts vindt dit zeer ontgoochelend en getuigen van een ouderwetse mentaliteit. Het advies staat volgens Weyts "ver van de maatschappelijke realiteit van vandaag waarin de Vlamingen, gelukkig, veel meer belang hechten aan dierenwelzijn". Matthias Diependaele, N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement, noemt het advies "wereldvreemd".

Aangezien er nu ook nog op Europees niveau een uitzondering mag gemaakt worden volgens hun wetgeving, eisen wij een verbetering op EUROPEES NIVEAU!

Dierenwelzijn is wel degelijk 'een dwingende maatschappelijke behoefte.
Wij dierenvrienden eisen daarom hier een betere wet:

OP EUROPEES NIVEAU:::


Alle dieren moeten verdoofd geslacht worden, er staat geen enkele godsdienst boven dierenwelzijn!