Verbod op kleutertoetsing

Het Finse onderwijs doet het beter dan het Nederlandse, met hogere examenscores.

De gezaghebbende onderwijsdeskundige Pasi Sahlberg schrijft in zijn boek ‘Finish Lessons’ dat het Finse onderwijs zo succesvol is omdat het ‘niet geïnfecteerd is door marktgedreven concurrentie en rigide toetsbeleid.’ Eén van de geheimen van de Finnen is dan ook het wettelijk verbod op toetsen van kinderen onder de 8 jaar. In de uitzending van Slag om Nederland (29-4-2013) wordt door diverse deskundigen eveneens gewezen op het gevaar van vroege toetsingen. Het belang van ongedwongen spelen voor de ontwikkeling van het kind wordt ermee geschaad. Toetsen werken (onbedoeld) stigmatiserend en veroorzaken stress en faalangst bij de nog jonge kinderen.

Wij, ouders en leerkrachten eisen van de overheid, naar Fins voorbeeld, een verbod op (Cito) kleutertoetsen.