Verbeteren veiligheid kruispunt Zuideinde /Ijdoornlaan

Wij als bewoners maken ons zorgen over de verkeersveiligheid op het kruispunt van de IJdoornlaan en het Zuideinde.

Er zijn bijna dagelijks ongelukken. Er is slecht zicht, er wordt hard gereden, en de situatie is onduidelijk en verwarrend. We vragen de gemeente om het kruispunt met spoed aan te passen. Maak je je ook zorgen over de veiligheid op dit kruispunt, teken deze petitie dan!  

Gemeente Landsmeer, verhoog de zichtbaarheid en duidelijkheid en verlaag de snelheid, bijvoorbeeld met: 

1: Plaatsen van een Stopbord voor verkeer komend van de Ijdoornlaan. 

2: Snelheidsbegrenzing voor de bus komend uit de bussluis: maximaal 30 km/u. Liefst ook een drempel of andere snelheidsbeperkende maatregel om de bus af te remmen. 

3: Geen voorrang voor verkeer komend van de zuidkant van het Zuideinde (bussluis). Door de kromming in de weg, het slechte zicht, en de kruising met het doorgaand verkeer op Zuideinde/Ijdoornlaan is dit zeer verwarrend. Een eventueel alternatief is stoplichten voor al het verkeer dat kruist met de bus, die alleen op rood gaan als de bus eraan komt vanuit de bussluis. 

4: Idealiter instellen van een maximale snelheid voor al het verkeer dat dit kruispunt nadert, van maximaal 30 km/u, 

5: Alternatieve oplossing voor fietsers komend van Amsterdam die richting Scheepsbouwersweg willen. In deze situatie kiezen ze er massaal voor om de bocht af te snijden richting Scheepsbouwersweg, om te voorkomen dat ze midden op het drukke kruispunt vast komen te staan tussen hardrijdend verkeer. Verkeer komend uit de Scheepsbouwersweg verwacht deze fietsers niet. Overweeg het fietspad op de Scheepsbouwersweg aan de andere kant van de weg te leggen, zodat fietsers deze bocht veilig kunnen maken zonder het kruispunt over te moeten steken. 

6: Betere Belijning: de belijning moet duidelijker worden gemaakt, en de ‘oude’ belijning moet worden weggehaald(er loopt nu een schuine streep over de kruising die er niet hoort).

 

image00117.jpg

 

Je ontvangt automatisch een e-mail nadat je deze petitie hebt ondertekend. Hierin wordt je gevraagd om je ondertekening te bevestigen. Als de ondertekening niet wordt bevestigd, telt deze niet mee voor de petitie. Controleer je junk mail folder als je geen e-mail hebt ontvangen. Bedankt voor je steun; samen staan we sterk en maken we Landsmeer veiliger!

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Raquel de los Reyes om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...