Verander de 'drie jaren regeling' van ZuidWestWonen

Sinds ruim 5 jaar hanteert ZuidWestWonen de regel dat woningzoekenden na 3 jaar op de wachtlijst te hebben gestaan worden uitgeschreven. Als je na 3 jaar nog geen woning hebt gevonden kun je je opnieuw inschrijven, maar dan sta je natuurlijk wel weer onderaan. Aanleiding voor deze regel is dat men, volgens ZuidWestWonen binnen drie jaar een passende sociale huurwoning moet hebben kunnen vinden. In de praktijk blijkt dit niet zo te zijn. Het vinden van een passende woning wordt hierdoor onmogelijk. 

De schaarse woningen die vrij komen worden tegenwoordig vaak verkocht of krijgen een nieuwe huurprijs boven de sociale huurgrens, waardoor het aanbod steeds kleiner wordt, terwijl de vraag (zeker in deze tijd waarin veel mensen met minder moeten rondkomen) naar huurwoningen groeit. Ook hebben mensen met een urgentieverklaring (logischerwijs) voorrang. 

Met name in de Zeeuwse steden is het een groot probleem: Middelburg, Goes, etc. Het is niet realistisch te denken dat in deze steden een passende woning gevonden kan worden binnen drie jaar! 

Men betaalt jaarlijks 17,50 om ingeschreven te staan. Dit loopt na een aantal jaren behoorlijk op, terwijl er weinig kans op een passende woning is.  

Teken de petitie en help ZuidWestWonen te overtuigen om deze 'drie jaren' regel te herzien. 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Monique Geers om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...