Weidevenne:Veiligheid voor alles!!!!!

Vanaf augustus (nieuwe schooljaar) 2014 zal er in de Brede School de Kraal, gevestigd in de Nijlstraat in de Weidevenne te Purmerend, een dependance komen van de Islamitische school "De Roos".

Circa 80% van de leerlingen( met een verwacht gemiddeld aantal van 350 leerlingen) zal van buiten Purmerend (o.a. uit Zaandam) komen en deze zullen gebracht worden met eigen vervoer.

Logisitiek gezien zal dit, naar onze mening, een enorme verkeerschaos gaan veroorzaken, waarbij volledig de veiligheid (rondom de school)  in het geding is.

Er zullen enorme files ontstaan op de Laan der Continenten, Zambezilaan, Amazonelaan (er is zelfs sprake van opening van de bussluis tijdens spitstijden), Nijlstraat.

Het verkeer wat Purmerend weer moet verlaten zal extra files en overlast veroorzaken op de Jaagweg en de aansluiting A7. Waarbij de veiligheid (van voornamelijk onze kinderen) niet gewaarborgd wordt.

Veiligheid voor alles, steun ons in deze petitie! Wij hebben geen inspraak gekregen, dit kan alleen op deze manier, laat uw stem gelden.

U kunt dit anoniem doen, uw emailadres wordt niet openbaar gemaakt.