Veiligheid op de werkvloer in de zorg creëer je door vertrouwen

Wij, Sven, Niels, Suzanne, Zita, Marena en Jill zijn tweede jaars studenten aan de Hogeschool van Amsterdam. Het afgelopen half jaar hebben wij onderzoek gedaan naar de veiligheidsbeleving van zorgprofessionals in de 24-uurs zorg. 

Wij hebben geconcludeerd dat veiligheid een persoonlijk aspect bevat en dat veiligheid een terug komend thema op de werkvloer zou moeten zijn. Door het personeelstekort ontstaat er meer tijdsdruk en moeten er bewuste keuzes gemaakt worden over de uit te voeren werkzaamheden. Zo dien je je als zorgmedewerker te houden aan vele protocollen en regels, ook dit voert de werkdruk op. Uit ons onderzoek is gebleken dat  zorgmedewerkers de zorg niet kunnen leveren die ze eigenlijk willen leveren en dat dit men ontevreden en overspannen maakt. Zorgmedewerkers ervaren hierdoor minder werkplezier waardoor zij overwegen het vak te verlaten. 

Wij willen ons hard maken voor zorgmedewerkers om vertrouwen en veiligheid te creeëren. Dit willen wij doen doormiddel van een brief te schrijven aan de Tweede Kamer. Met behulp van deze petitie hopen wij kracht te geven aan onze brief. Wij hopen zo een dialoog te openen om het huidige zorgsysteem te verbeteren. 

Kunt u zich vinden in deze petitie?

Teken deze dan graag om onze brief kracht bij te zetten.

Alvast bedankt!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jill Verhoef om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...