Veilig het Zuid over met de fiets!

Online Petitie om de fietszone aan het Zuid (Woodrow Wilsonplein) veilig te houden !


Zoals u in de media vernomen heeft, werd door het stadsbestuur het initiatief genomen om de Kiss & Ride (die geen officiële Kiss & Ride is) aan het Zuid te sluiten voor alle autoverkeer vanaf 1 september, waarbij op zoek gegaan wordt naar een waardig alternatief voor de vele gebruikers van deze Kiss & Ride zone.

In tegenstelling tot voorgaande initiatieven tot wijziging van de verkeerssituatie aan het Zuid en omliggende straten, werden noch het Sint-Barbaracollege en de Oudervereniging, noch enige andere rechtstreeks betrokkenen, in deze gehoord.

De doorgang over het Zuid biedt de kans om schoolgaande kinderen en jongeren met de fiets naar school te brengen en af te halen, zonder daarbij te moeten vrezen voor voor verkeerd geparkeerde auto's, onvoorzichtige autobestuurders, deuren die openslaan, tieners die in- en uitstappen zonder om te kijken,…

Het afsluiten van de Kiss & Ride, mits het voorzien in een waardig alternatief, is een goede oplossing en wij stellen dit initiatief dan ook heel erg op prijs.

Om het afzetten en ophalen van de passagiers snel en efficient te laten verlopen verzoeken wij wel met aandrang aan het stadsbestuur de nodige maatregelen te nemen met betrekking tot het gemak van de autobestuurders die hun kinderen komen afhalen.

Iedereen die belang stelt in het verwijderen van de Kiss & Ride wordt hierbij uitgenodigd om NU zijn on-line stem uit te brengen.

Dat kan u via http://www.petities24.com/veilig_het_zuid_over_met_de_fiets

Kent u nog mensen in uw omgeving die belang hebben in het sluiten van de Kiss & Ride, verspreid dan de link naar deze petitie in je persoonlijk netwerk (Facebook, Linkedin, Twitter, ...). Help ons zo de kans te vergroten dat de Kiss & Ride gesloten wordt.

We zullen het stadsbestuur hierover interpelleren.

Met dank op voorhand voor uw steun in het belang van alle geïnteresseerde ouders, leerlingen en allen die gebruik wensen te blijven maken van een veilige doortocht op het Zuid.

 

Fietsende ouder.

 

Met een grote mea culpa van mezelf naar iedereen die zich bedrogen voelde door de andere tekst…