Vaste tarieven voor (medisch-) pedicures per Zorgprofiel

Beste (medisch-) pedicure,

Wij, Francien Hendriks, Tjadine van Steenwijk en Carlien Hofland (kernteam regio Nijmegen) zijn op 4 februari a.s. uitgenodigd bij NZa, afdeling Toezicht&Handhaving. Het is de bedoeling dat wij het gaan hebben over:

1. onze meldingen over misstanden rond diabetische voetzorg van april 2014

2.  de problemen die wij allemaal nu weer ervaren rond de beleidsregel en soms ook de contractering met de zorggroep.

 

Wij weten dat er landelijk veel onrust is en vele collega’s geen contract willen aangaan met de podotherapeuten. Ook horen wij dat velen hun lidmaatschap bij Provoet hebben opgezegd. Daarom willen wij het gesprek rond de contractering met de podotherapeuten breed trekken.

Het is NIET onze bedoeling om podotherapeuten af te vallen maar WEL om de zwakke punten in het beleid aan te kaarten die nu vaak de reden zijn voor pedicures om niet te willen tekenen. Het beleid is vastgesteld; dat gaan we niet zomaar veranderen. Dus moeten we een HAALBAAR doel stellen.

 

Wij menen dat gevonden te hebben. Simpel en uitvoerbaar en heel belangrijk: De patiënt wordt er beter van!

We hebben gekeken  wat voor de medisch noodzakelijke voetzorg minstens aan behandeltijd nodig zou zijn.

 

Ons voorstel: Uitgangspunten:

1. Het uurtarief voor (medisch-) pedicure / Paramedisch Chiropodist is € 45,- max. per uur.   Dat is dus € 0.75 per minuut.

   (* bedragen zijn excl. Btw zo gauw dat probleem wordt opgelost)

2. de tarieven voor de TOTALE voetzorg liggen vast:

    ZP 2 € 240 per jaar ; ZP 3 € 350 per jaar en ZP 4 € 470 per jaar.

3. PT stelt het behandelplan op; houdt zich daarbij aan de afspraken over wat m.n. en wat niet m.n. is.

    PT betaald een *VAST BEDRAG per Zorgprofiel per jaar aan de pedicure. ( zie voorstel op FB)

    PT ziet de patiënt 2-4 x per jaar en kan dan meekijken of het goed gaat met de voetzorg.

    Voordeel: patiënt weet welke voetzorg in de basisverzekering valt en waarvoor  eventueel bijbetaald moet worden.

     EN GEEN (ONNODIGE) BETUTTELING VAN PEDICURE!!

 

Ben  je het met ons voorstel eens en wil je ons initiatief steunen , dan TEKEN de petitie graag uiterlijk 3 februari!