Vaker (muziek)evenementen op het Malieveld

Het Malieveld is een saai grasveld en wordt gebruikt voor demonstraties, kermis, circus, Tong Tong fair, en de organisatie van Parkpop heeft een verhuizing van het Zuiderpark naar het Malieveld aangekondigd.

Niet iedereen is gelukkig met dat besluit, en zij roeren zich dan ook online, in de krant, en in een brief aan de Burgemeester en gemeenteraad van Den Haag. Daarin schrijven zij onder andere over de parkeeroverlast, drugsoverlast, vernielingen en herrie waar Benoordenhout last van zou hebben bij evenementen.

Wij herkennen ons niet in dat beeld. De mensen die deze petitie ondertekenen juichen dit soort evenementen juist wel toe en hopen middels deze petitie wat morele steun te verlenen aan het College en de gemeenteraad om het Malieveld hiervoor vaker te gebruiken. En nee, dat hoeft geen vrijbrief te zijn om elk weekend de omliggende buurten uit hun slaap te houden. Maar af en toe een mooi evenement is voor velen helemaal geen probleem. 34a6964c-9a57-4446-95a2-e8109080c70e.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Bart Weijman toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...