Tweede Saalbach reis voor derde jaars ALO en SM&O in schooljaar 2023-2024

(ALO/SM&O studenten die in schooljaar 2023-2024 3e jaars zijn).


Saalbach zit er helaas alweer op dit jaar. De derde jaars zijn dit schooljaar wel op Saalbach reis geweest, omdat zij in hun eigen tweede jaar niet konden gaan vanwege corona maatregelen, maar eigenlijk gaan de derde jaars niet op Saalbach reis.

Joyce is al aan het vergaderen over een tweede Saalbach reis voor de studenten die volgend jaar derde jaars zijn. Met deze petitie hopen we dat we volgend jaar nog een keer op Saalbach reis kunnen

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Lilo om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...