Tunnelsluitingen Tijsmanstunnel en Liefkenshoektunnel

Wij zijn het beu om telkens helemaal rond te rijden. Als de tunnels nu eens om 22 uur dicht gingen dan hebben de werknemers van het havengebied op linkeroever de kans om de snelste en korste route met de auto of de fietsbus te nemen.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Pascal Van om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...