Tunnel Broek in Waterland

Sinds 1938 loopt door Broek in Waterland een provinciale weg. Deze weg hakt het dorp letterlijk in tweeën. Het verkeer op de weg wordt ieder jaar drukker. De provincie heeft daar nu een oplossing voor bedacht. Er komt een nieuwe brug en een stukje busbaan tussen afslag Broek Zuid en de bushalte in het dorp voor de bus komende vanaf Amsterdam. Meer asfalt door het dorp en het gaat niet helpen. De bus moet alsnog invoegen alleen wat later en als het al iets helpt geldt dat alleen voor de middagspits. Meer asfalt in het dorp zal, niet alleen de leefbaarheid van het dorp ernstig schaden, ook met meer asfalt blijft de maximum snelheid 50 km en  blijven er 3 kruispunten die files veroorzaken. Dit alles is dus geen oplossing tegen de vertragingen tijdens de spits. Bovendien wordt er ten noorden van Broek nog steeds gebouwd en al deze mensen gaan gebruik maken van de N 247. Men gaat nu een hoop geld uitgeven aan een niet werkende oplossing.

En er is wel een goede oplossing. Al jaren vechten Broekers voor de ondertunneling van de N247 door Broek in Waterland. Iedere keer wordt dit afgewezen door de provincie; het zou te duur zijn. De provincie is nu de bereikbaarheid van Waterland opnieuw aan het bekijken. De tunnel is hierbij direkt aan de kant geschoven op basis van een heel duur plan voor een 4(!!!)baanstunnel uit 2011. Er is echter door R. Wadman (W3) een ontwerp gemaakt van een tunnelvariant waarbij wel aan alle wettelijke en dorpseisen voldaan kan worden en waarbij de kosten aanzienlijk minder zijn. Ook de gemeenteraad heeft unaniem een motie aangenomen waarin zij aangeven voor ondertunneling te zijn. Nu willen we d.m.v. deze petitie deze plannen ondersteunen. Alleen op deze manier kunnen wij de Provincie overtuigen van de zeer dringende noodzaak van deze tunnel.

De tunnel zal niet alleen de leefbaarheid in het dorp ten goede komen, maar ook het milieu. Een betere doorstroming op de N247 voorkomt auto's in de file.
Juist ook het (woonwerk) verkeer van en naar Monnickendam,Marken en Edam/Volendam zal enorm gebaat zijn bij een tunnel onder Broek in Waterland.

Door ondertekening van deze petitie geeft u aan vóór een tunnel (of tunnelvariant te zijn) en tegen meer asfalt door de Broek in Waterland.