Trouwfeesten gelijkgesteld als alle evenementen

De regering slaagt erin om evenementen zoals Tomorrowland toe te staan maar een huwelijksfeest met dansfeest kan niet. 

Een huwelijksfeest zou meer risico inhouden dan evenementen !!!!
 
We moeten heel braaf aan het tafeltje van 4 blijven zitten en braaf luisteren.
 
Daarvoor wil ik alle bruidjes en bruidengommen graag vragen deze petitie te tekenen om te kunnen aantonen aan de regering dat trouwfeesten bij evenementen hoort en zo ons droomfeest toch kan doorgaan.
 
Wij vormen geen verhoogd risico. Zeker geen groter risico dan de evenementen.
 
Dus alstublief teken dit:
 
Red de huwelijksfeesten en huwelijkstuinfeesten. 

 

Le gouvernement parvient à autoriser des événements comme Tomorrowland, mais pas une fête de mariage avec soirée dansante.

Une fête de mariage serait plus risquée que des événements !!!

Nous devons rester calme à table des 4 et écouter attentivement.

C'est pour ça que je voudrais demander à tous les mariés de signer cette pétition afin de prouver au gouvernement qu'une fête de mariage appartient aux événements et que notre fête de rêve peut continuer.

Nous ne représentons pas un risque plus élevé. Il n'y a certainement pas plus de risque que les événements.

Alors, s'il vous plaît, signez ceci :

Sauvez les mariages et les garden-parties.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Emilia Demunter om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...