Tropenrooster Hageveld 2018

Er moet een tropenrooster worden toegepast deze week vanwege de extreme hitte.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Samantha om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...