TRANSMOEDER WILT EVENVEEL RECHT OP CO-OUDERSCHAP

MoemieEmile.jpegMijn naam is Jamine en ik ben mee-moeder van 2 kinderen. Spijtig genoeg heb ik mijn kinderen zelf niet op de wereld kunnen zetten omwillen van mijn transgendergeaardheid. Toch wil ik vanuit heropbouw en de nieuwe fundering in mijn leven ook dezelfde kansen krijgen als elke moeder die voor haar kind leeft: namelijk de onvoorwaardelijke liefde en zorg kunnen delen met haar kind. Vandaag wordt ik nog steeds juridisch bekeken vanuit het "mannelijk" stelsel. Dit komt voor mij genderdiscriminerend over. Om mezelf te verdedigen en een co-ouderschap te bekomen dien ik aan te tonen dat ik wel degelijk een capabele ouder ben voor mijn kinderen en geen psychisch instabiele persoon. Uiteindelijk komt het allemaal neer op een vertrouwenskwestie. Daarmee dat ik via deze petitie een oproep wil doen aan mensen die vertrouwen hebben in mij om me te ondersteunen in deze zaak zodat ik kan laten zien dat transmoeders wel degelijk ook gewoon normale moeders kunnen zijn met een gevoel voor zorgzaamheid en onvoorwaardelijke liefde naar hun kinderen toe.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jamine De Wandel om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...