Toegankelijkheid voor buurtbewoners en eerstehulpdiensten mikerfwijk

Beste gemeente,  

 

Afgelopen maandag gingen de werken aan het kruispunt Bredabaan-Essensteenweg van start, met grote chaos tot gevolg. 

Namens de buurtbewoners vragen wij een dringende herziening van de huidige maatregelen tegen sluipverkeer om uitzonderingen mogelijk te maken voor de toegankelijkheid van de mikerfwijk. Dit zowel voor buurtbewoners als eerste hulpdiensten.    

Hierbij vragen wij om de wegversperring op het kruispunt Miksebaan en Kerkedreef weg te halen zodat buurtbewoners beide kanten van de wijk vlot kunnen betreden en verlaten. Ook voor eerstehulpdiensten en politie vinden wij dit minstens even belangrijk. 

Om sluipverkeer tegen te gaan kan er via politie verordening en verkeersorganisatie dit ook afgedwongen worden. Fysieke belemmeringen zijn ongewenst en onverantwoord naar eerstehulp diensten toe.    

 

Ondertekenden verzoeken u dringend actie te ondernemen.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Julie Proot om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...