Tiny houses in de Gemeente Berg en Dal op het Reomie terrein.

Deze petitie is voor jongeren (starters) ouderen (die kleiner willen gaan wonen t.b.v. doorstroming) en voor urgentie gevallen (bv. scheiding) die nergens anders terecht kunnen. 

 

Het doel is om de Gemeenteraad en (B&W) zover te krijgen een aanmerkelijk aantal betaalbare kavels voor Tiny houses in de plannen op te nemen (er is ruimte genoeg!) 

 

De huidige plannen van het Reomie terrein voorzien niet in de broodnodige behoefte, Een woning via de woningbouwvereniging blijft voor onze doelgroep een utopie! 

 

Als inwoners van de Gemeente Berg en Dal verzoeken wij de gemeenteraad/B&W gehoor te geven aan de wens van de ondertekenaars van deze petitie om ook als doelgroep in de plannen opgenomen te worden . 

 

Deze petitie is een initiatief van de tijgermug

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Tinyhouses Berg en dal om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...