Test voor verbouwingspetitie

Hierdoor hebben wij als roeiers tijd om onze wensen voor de verbouwing ‘en groupe’ kenbaar te maken aan het bestuur. Middels deze petitie willen we dat gaan doen.   Uit een rondgang is gebleken dat de wensen van veel roeiers overeenkomen. De meest uitgesproken wensen zijn opgenomen in onderstaande programma.   Programma van wensen   1.     Grotere windluwe terras(sen) in zon 2.     Toegankelijkheid (ook voor leden die minder mobiel zijn, of op leeftijd zijn) 3.     Grotere kantine en keuken 4.     Vernieuwing kleedkamers 5.     Verbetering/vernieuwing vlot  

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Bren bren om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...