Tesselaars voor de wind

Als Tesselaar ben ik voor alternatieve energie op Texel. Texel...., rijk aan wind maakt daar geen gebruik van omdat hierin veel tegenwerking wordt ondervonden door de politiek. Er zijn 3 punten van belang.

1) De windwokkel moet zonder vergunning op het dak van het eigen huis geplaatst mogen worden. ( is niet groter dan een Engelse schoorsteen, en de antennes gericht naar Wieringen herinneren we ons ook nog wel, na plaatsing wel controle of de constructie afdoende is). 

2) De boer moet de mogelijkheid gegeven worden een EAZ windmolen te plaatsen. Dit om grotendeels in de eigen energiebehoefte te voorzien. (De boer, en dus ook de Texelse boer, krijgt al genoeg beperkingen voor zijn kiezen, het ontlast ook nog eens de infrastructuur van het Texelse electriciteitsnet).  

3) Ik ben voor de realisatie van een klein windmolenparkje met relatief kleine windmolens tot 75-80 meter tiphoogte bij de NIOZ haven,dus buiten de dijk, was een voormalig windzoekgebied. Hierbij is het wel van belang DAT WIJ ALS TESSELAARS DAAR EIGENAAR VAN ZIJN. Dus "Door de Tesselaars, voor de Tesselaars". ( Dit d.m.v. aandelen die alleen voor de Tesselaar beschikbaar zijn).

Windenergie legt bepaald geen windeieren, dus goed voor de Tesselaar, de wereld, en de politiek. Zie verdere informatie op de FB pagina "alternatieve energie op Texel".  Lees het rustig door voordat u beslist.

Naschrift: (stond wel bij de papieren petitie, in navolging hier ook nog even)

Het zou kunnen dat u zegt, punt 1 en 2 zijn voor mij geen probleem, maar punt 3 houdt mij tegen. Toch heb ik bewust punt 3 aan punt 1 en 2 gekoppeld. Het is noodzakelijk, willen we echt iets goeds doen, punt 3 erbij te betrekken. De elektriciteitsbehoefte van Texel is dermate groot dat het echt noodzakelijk is om een klein windmolenparkje te realiseren. Dan pas komen we echt geloofwaardig over. Nogmaals bedankt voor uw aandacht.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Cor v.d. Knaap alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...