Tegengaan afschaffing bus 89 (Antwerpen-Kieldrecht)

6 januari 2024 voert De Lijn een hervorming door die leidt tot de afschaffing van de lijn 89. Deze lijn zorgt ervoor dat dagelijks tientallen mensen van en naar hun werk, school,... geraken. 

De afschaffing van deze lijn maakt dat de verbinding tussen Antwerpen en Kieldrecht vrijwel onmogelijk zal worden gezien de weinige bussen die ter beschikking staan en de lange reistijd (bijna anderhalf uur met bus 83).

Ik nodig jullie masaal uit om deze petitie te tekenen zodat wij, als inwoners van Kieldrecht en Kallo niet letterlijk en figuurlijk in de kou moeten staan.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Alexia Yurchenko om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...