Tegen inrichting ondoordachte zachte bermen in Overmere

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) creëerde in het najaar van 2015 zogenaamde 'zachte bermen' langsheen de Dendermondse Steenweg en Baron Tibbautstraat in het Oost-Vlaamse Overmere. Dit deden ze door bestaande plantsoenperkjes en bomen te verwijderen en te vervangen door grotere perken die gevangen zitten tussen asfalt, beton en andere materialen die amper water doorlaten. De wijze waarop deze werken uitgevoerd werden, werden zelfs tot in de lokale gemeenteraad als 'amateuristisch' omschreven. Het lokale bestuur liet toen verstaan dat ze geen beslissingsmacht hadden over de uitvoering en het resultaat van deze werken. Daarom willen we met deze petitie dan ook een duidelijk signaal geven aan AWV.

AWV wil namelijk ook langsheen de Kerkstraat (N407) in Overmere (tussen Hazestraatje en de Oorringstraat) dezelfde onveilige situatie creëren.

Met deze petitie willen we aantonen dat er geen of amper maatschappelijk draagvlak is voor de aanleg van deze zogenaamde 'zachte bermen'. Overmere is een gemeente met heel wat natuur en landbouw. De enkele vierkante meters extra groen die AWV tracht te creëren heeft onze groene gemeente niet nodig. Met hoe meer mensen we deze petitie tekenen, hoe krachtiger ons signaal is!

AWV is trouwens hetzelfde agentschap dat enkele jaren geleden de veel gebruikte verkeerlichten (gemeentelijke feestzaal/Schoolstraat) en het zebrapad (wijk/fortstraat/kleuterschool) verwijderde in onze gemeente. Eveneens een maatregel waar wij met ons Overmeers boerenverstand niet bijkunnen!

  • JA voor verkeersveiligheid
  • JA voor een groene en aangename gemeente
  • JA voor degelijke wegeninfrastructuur
  • NEEN aan de ondoordachte inrichting van zachte bermen in Overmere!

Bedankt om te petitie te tekenen! Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt in het kader van deze petitie.

voorbeeld 1: zachte berm te Kalken, aangelegd in opdracht van AWV (najaar 2015). Op 08/01/2016 herschapen in een modderbak waar geregeld voertuigen in vast geraken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorbeeld 2: Zachte berm te Kalken, aangelegd in opdracht van AWV (najaar 2015). Redelijk snel herschapen in een onkruidbak die amper 2 keer per jaar pesticidevrij zal onderhouden worden.