Tegen het Evillas-bouwproject in de Wolfabriekstraat en de Albert Denystraat in Lot

 Evillas wil 2 gebouwen (4 verdiepingen) bouwen met 32 appartementen en een grote ondergrondse parkeergarage die ze verbindt. Op een terrein dat erkend is als overstromingsgebied, en bovendien in een gebied dat reeds dichtbebouwd is aan de oevers van de Zenne.

Link naar Franse vertaling : https://1drv.ms/w/s!AvsWEK0RQ8d7gXbIlo3t6RX0Q8uY

Foto 1

1273E438-3903-49DF-8104-E031A878BF69.pngFoto 2
301C9DF5-5ECA-49B2-AB66-CA39032A8348.jpeg
Foto 3 

D72E812E-C122-4FDE-BF60-C99250688316.jpeg

———————————
September 2021 Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek in september jl. hebben veelomwonenden zich gekant tegen het project.

Omdat het niet coherent is met de onmiddellijke omgeving, de bestaande gebouwen en de staat van het terrein, of het nu gaatom het mobiliteitsprobleem, de zichtbaarheid, de veiligheid of 

de actuele realiteit van de milieucrisis die wij doormaken.De ontwikkelaar Evillas houdt totaal geen rekening met de bewoners van dit gebied en gebruikt de plannen voor de herontwikkeling van dit gebied, waartoe in 2011 is besloten en waarover in 2011 is gestemd (de BPA- zie foto 3: zone 3 in rood ), maximaal, zelfs als dat betekent dat ze worden gemanipuleerd om zoveel mogelijk woningen te bouwen. 

Dit betekent dat nog meer beton onder de oppervlakte moet worden gestort om deze enorme ondergrondse parkeergarage te maken, met het risico dat de uiterst kwetsbare grondwaterspiegel wordt vernietigd en dat de structuren van de aangrenzende huizen en gebouw worden verzwakt. De ingang van deze parking kleeft (te) dicht aan het Sunrisegebouw (+/- 3,50m). 

Het project beweert dus op onrealistische wijze zelfvoorzienend te zijn op de oppervlakte van deparkeergelegenheid, maar gebruikt eveneens alleen de reedsdrukke Zen Factory-weg (wolfabriekstraat) als toegang. Ookvoor de brandweer. Of om gebruik te kunnen maken van parkeerplaatsen in de Albert Denystraat

Terwijl het gebied massaal en dagelijks nu al als parkeerplaatswordt gebruikt door pendelaars die het openbaar vervoer naarBrussel nemen.

Om nog maar te zwijgen van de onevenredigheid van deze gebouwen, 11,76M hoog terwijl de naburige huizen in de Albert Denystraat 8M hoog zijn. Lengtes van 37,5 en 30,40M. 16M en 14M breed.

Deze overweldigende volumes zullen het landschap rond de Zenne vervormen. Het zal schade toebrengen aan de identiteit van het dorp Lot en het welzijn van de onmiddellijke buren door de enorme vis-à-vis. 

Gemeentelijk besluit van 24 november

En ondanks onze gefundeerde bezwaren en argumenten heeftde gemeente besloten de vergunning aan Evillas te verlenen onderhevig aan voorwaarden

Link naar het gemeentelijke besluit

https://drive.google.com/file/d/1K2xiwvBpw39RntbY_SJh65lJcnSAYNr_

Dezelfde voorwaarden die ons doen zeggen dat deze vergunning niet moet worden verleend omdat er op papier geen enkele garantie bestaat dat dit project geen rampzalige gevolgen zal hebben voor de onmiddellijkeomgeving.

Niet alleen negeert de gemeente de BPA en de wet, maar zij zorgt er ook niet voor dat het gebied op de juiste wijze wordt ontwikkeld. Volgens de bodemonderzoeken zou het beter zijn de bouw van dergelijke gebouwen in dit gebied te verbiedenmet het oog op de klimaatveranderingen waarmee wij worden geconfronteerd. Deze beslissing druist ook in tegen het verzoek van Vlaams Minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) aan steden en gemeenten om geen bouwvergunningen meer af te leveren voor woningbouwprojecten in overstromingsgevoelige gebieden.

Bovendien negeerde De heer Hugo Van Daele zijn uitsprakenvan 2019 dat "De gemeente Beersel wil geen extra inwoners meer: "We willen onze gemeente landelijk  en "Om het landelijke en groene karakter van de gemeente te behouden, wil de burgemeester hoogbouw appartementsgebouw in de toekomst verbieden: "We gaan ons maximaal inspannen om hoogbouw tegen te gaan » 

 Zie ook :

-Strategisch project Zennevallei =>De Toekomstvisie voor Lot en bedrijvenzone Laekebeek

https://www.vlaamsbrabant.be/nl/ruimtelijke-planning/projecten/strategisch-project-zennevallei

 - Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei=>Zuurstof voor de Zennevallei

https://omgeving.vlaanderen.be/slimme-transformatie-in-de-verstedelijkte-zennevallei

 _______________________________________________________________________

Onze actie vandaag=> Beroep tegen deze beslissing

 Wij hebben derhalve sterke argumenten om tegen deze beslissing beroep in te gaan. We werken hier momenteel aan, met de hulp van onze advocaat.

Niet in beroep gaan zou een grove vergissing zijn omdat de promotor de werken zonder enige andere vorm van proces zou kunnen opstarten.

Wij moeten dit beroep vóór 1 januari 2022 indienen. Het doel is de vergunning voor dit project in zijn huidige vorm tegen te houden en de projectontwikkelaar te dwingen een project voor te stellen dat aanvaardbaar en verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving en rekening houdt met het welzijn van de buren in het kader van een meer samenhangende visie voor de omgeving.

Onze stemmen kunnen en moeten gehoord worden.

Daarom hebben wij uw hulp en steun nodig, ten eerste door deze petitie te ondertekenen, en ten tweede door haar te delen om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van dit probleem en tenslotte om een gemeenschap van buren te creëren, een collectief van inwoners van Lot, Beersel, Zennevallei.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Adstraat Collectief om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...