Tegen de hervorming van het RIZIV om medische teleconsulten te beperken

Met het uitbreken van de pandemie is een nieuw raadplegingskader ontstaan dat door het RIZIV is erkend: de raadpleging op afstand (per telefoon of video).

Sommige patiënten en artsen waren a priori terughoudend, om niet te zeggen afkerig. Maar al snel werd het belang van teleconsultatie voor de meesten van ons vanzelfsprekend.

Het RIZIV heeft besloten om de regels op korte termijn te veranderen.

Raadplegingen op afstand door artsen: een nieuwe terugbetalingsregeling in de loop van voorjaar 2022 - RIZIV (fgov.be) 

De informatie kwam aan het licht door de petitie voor artsen die in de vakpers werd aangekondigd.

Tot op heden zijn er meer dan 1800 handtekeningen opgehaald.

Als patiënten verzetten wij ons met hand en tand tegen dit project omdat het één van de weinige voordelen van deze pandemie tenietdoet: de teleconsultatie die :

  • de toegang tot de zorg voor een groter aantal mensen vergemakkelijkt, 
  • onnodige verplaatsingen vermijdt, 
  • het comfort verhoogt van zowel patiënten als verzorgers. Teleconsultatie heeft het mogelijk gemaakt veel meer patiënten op te vangen,
  • raadplegingen toegankelijker maakt voor iedereen, ook voor mensen die geïsoleerd zijn, beperkte mobiliteit hebben of niet over een vervoermiddel beschikken,
  • de lange verloren uren vermijdt in soms overvolle wachtkamers,

Wij beweren niet dat teleconsultatie face-to-face-consultatie zal vervangen. Deze twee vormen van raadpleging vullen elkaar aan en bieden eenieder een kader dat bij hem of haar past.

Het RIZIV tekent bijna het doodvonnis (door slechts 4 teleconsulten per patiënt per jaar te aanvaarden en de verplichting van een eigen bijdrage) voor deze nieuwe wijze van raadpleging, die de afgelopen twee jaar haar waarde heeft bewezen en een meerderheid van ons heeft overtuigd.

Covid lijkt te verdwijnen, laten we de verbeteringen behouden die elke crisissituatie genereert, zoals teleconsultatie. En laten we het een eerlijk en duurzaam kader geven. Teleconsultatie integreert waarden die ons na aan het hart liggen, het welzijn van zowel de patiënt als de zorgverlener, de toegankelijkheid van de zorg, een vermindering van onnodige en vervuilende verplaatsingen, en tijdsbesparing....

Ik nodig u uit de petitie te lezen en mede te ondertekenen als u deze bredere en actuelere visie op het raadplegingskader deelt. Verspreid de petitie, want het gaat ons allemaal aan.Bij voorbaat dank.

Franse versie van de petitie :

https://www.petitionenligne.net/contre_la_reforme_inami_visant_a_restreindre_les_teleconsultations_medicales#form

DE PETITIE:  

Wij, patiënten, zijn zeer bezorgd over de door het RIZIV aangekondigde hervorming van de raadpleging op afstand, en wel om de volgende redenen: 

1. Waarom het systeem veranderen dat 2 jaar geleden bij het begin van de COVID pandemie is ingevoerd? Het succes ervan is het bewijs van de relevantie en de noodzaak ervan.

2. Het maximum aantal van 4 telefonische (of video) consulten per jaar per patiënt is medisch absurd. Laten we patiënten en artsen een realistisch en adequaat kader bieden.

pexels-anna-shvets-42262611.jpgWij vragen het RIZIV om dit schadelijke project zo snel mogelijk in te trekken.Dr Anne-Françoise Meulemans Neem contact op met de indiener van de petitie


Dr Anne-Françoise Meulemans    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Dr Anne-Françoise Meulemans om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...