Tegen de geplande hoogbouw Gageldonksestraat

Het wonen in familieverband en in een woonwagen is Immaterieel Cultureel Erfgoed. 40 jaar na het opheffen van Driekoningenoord voert gemeente Breda nog steeds een uitsterfbeleid en worden we als woonwagenbewoners nog steeds gediscrimineerd.

Ons recht om te wonen bij onze familie en in een woonwagen kan alleen als er standplaatsen bijkomen, deze laatste kans op uitbreiding probeert de gemeente ons weer door de neus te boren door voor ons het bestemmingsplan niet te willen wijzigen en voor Alwel wel. Ze zeggen ook gewoon "omdat jullie woonwagenbewoners zijn" . 

Uiteraard laten wij het hier niet bij zitten en doen wij er alles aan om deze bouw tegen te gaan!!

Wij vechten voor onze rechten!!

Steun ons door het tekenen van deze petitie 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Bart Hülters om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...