Tegemoetkoming schade COVID-19 ook voor ondernemers ingeschreven op hun privéadres

Alle ondernemers/zzp'ers die qua bedrijfstak gebruik kunnen maken van de Tegemoetkoming schade COVID-19 van de RVO, maar die hun bedrijf bij de KvK hebben ingeschreven op hun huisadres en dus buiten deze regeling vallen, zouden wel in aanmerking moeten komen voor de tegemoetkoming van € 4000, omdat wij niet minder getroffen zijn dan een bedrijf dat met een ander adres dan het privé adres ingeschreven is bij de KvK.

Het is een belachelijk criterium wat de overheid heeft ingesteld, wat een onderscheid maakt, dat niets te maken heeft met de daadwerkelijke economische schade die een bedrijf oploopt door de Overheid genomen maatregelen ivm het coronavirus. 

Ik roep iedereen in dezefde situatie en alle sympathisanten op om deze petitie te tekenen en de Overheid duidelijk te maken, dat dit onderscheid moet komen te vervallen. 

 


Bram van der Hoeven (Omega Artists B.V.)    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Bram van der Hoeven (Omega Artists B.V.) om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...