Supporters moeten toegelaten worden op de wedstrijd Club - Napels

Dhr Landuyt, burgemeester van Brugge heeft beslist om geen supporters toe te laten voor de wedstrijd Club Brugge - Napels van donderdag 26 november. 

Een drastische beslissing die een serieuze inpact zal hebben op de sfeer en het financiële.

Onze Club wordt dus gestraft door de eigen beleidsmensen.

Zo worden wij, de beste supporters, bedankt voor alle trouw, die ook nooit de minste problemen veroorzaken.

One team, One family.

Daarom willen we dat deze petitie maximaal ondersteuning krijgt zodat Dhr. burgemeester  inziet dat hij hiermee

een groter risico neemt dan in eerste instantie van plan was. 

De supporters kunnen de veiligheid niet waarborgen Mr. Landuyt, zij zullen in grote getalen toch aawezig zijn.

Wij hebben de politie niet nodig om er een geslaagd feest van te maken. 

#YNWA #COYB