Studievereniging voor Kunst & Economie aan de HKU!

Wij hebben in de wandelgangen vernomen dat er binnen K&E behoefte is aan een studievereniging. Op het moment zijn er weinig tot geen activiteiten buiten het schoolprogramma om. Naast de gezelligheid die een studievereniging biedt, is dit een goede gelegenheid om een waardevol netwerk op te bouwen.

Het bestuur van de opleiding Kunst & Economie is bereid met ons in gesprek te gaan over het oprichten van een studievereniging. Om ons plan te kunnen realiseren willen wij graag weten of hier voldoende animo voor is. Teken dus deze petitie en help mee aan een studievereniging voor K&E!