Scouts en Gidsen Zele - Straatnaam verkaveling

Scouts en Gidsen Zele en de ondersteunende vzw Oudervereniging Scouts en Gidsen Zele werken actief aan de voortdurende verbetering van hun werking en hun infrastructuur aan de Eekstraat.

Dit om een praktisch en comfortabel onderkomen te bieden aan 250 Zeelse kinderen en jongeren die hier wekelijks op zaterdagnamiddag actief zijn.

De verkavelingswerken aan de Eekstraat zijn nu volop bezig en wij bereiden ons voor op onze inplanting in deze nieuwe woonwijk. Nu zitten we daar middenin een bouwwerf, maar onze plannen liggen klaar voor een renovatie van ons heem, een nieuwe afsluiting rondom het terrein, en een nieuwe toegangspoort aan een nieuw adres! De nieuwe straten moeten hier een naam krijgen, en gezien de lange geschiedenis van de scouts van Zele op deze plaats zouden wij het fantastisch vinden dat de straat die aan ons scoutsterrein ligt een naam krijgt die naar scouting verwijst.

Onze architect maakte ons attent op de huidige trend om in nieuwe verkavelingen straatnamen te gebruiken die verwijzen naar de voorgeschiedenis van de plaats in kwestie (provincie zit daar ook achter?) Wij zijn zo vrij om te beweren dat de scouts van Zele een stevig deel uitmaakt van de geschiedenis van deze plek: de terreinen aan de Eekstraat werden in 1962 aangekocht en vormen sinds 1964 officieel het “heem” van de Zeelse scouts. Aanvankelijk lagen daar enkel een wei, een stortplaats en een oude kippenhangar. Met man en macht en duizenden uren hard werken werden deze omgevormd tot een echt scoutsterrein met bos en ruime hemen. We kunnen hier spreken van een echt Zeels project, want de voortdurende uitbreiding en verbetering werden telkens gedragen door de Zeelse scoutsgemeenschap van leden, ouders en sympathisanten. Al het nodige geld hiervoor door de scouts zelf vergaard via acties, feesten, verkoop van boeken, enz. en heel wat Zelenaars besteedden hier vele uren van hun vrije tijd.

Meer dan 50 jaar dus is deze plek reeds de vaste stek van de scouts, en wij bereiden ons voor op een mooie toekomst op deze zelfde plaats, na de ingrijpende veranderingen die er nu plaats vinden. Vandaar ons voorstel om de nieuwe straat naar de scouts te vernoemen.

Onze concrete voorstellen:

  • Scoutsstraat: (voorkeur) Scouts is buitenspelen en samenleven. Het laat kinderen en jongeren de kans om individueel en in groep te ontdekken hoe ze zich kunnen inzetten voor elkaar en voor de samenleving. Dit volgens de vijf basispijlers: zelfwerkzaamheid, engagement, medebeheer, dienst en ploegwerk. (alternatief: scoutingstraat)
  • Platte knoopstraat: De platte knoop is één van de meest gebruikte knopen. Met een platte knoop worden twee touwen aan elkaar vastgemaakt die van een vergelijkbare touwsoort en dikte zijn. (metafoor: scouting verbindt personen met een vergelijkbare gedachte: respect voor de natuur en elkaar. Denk ook aan samenwerken en gelijkheid. Bovendien maakt deze knoop deel uit van het Zeelse scoutslogo, ze werd op het schildje van onze dassen geborduurd, cfr. afbeelding recht onderaan op deze pagina)

Wij hopen dat de gemeente Zele dit aspect van haar geschiedenis wil honoreren en open staat voor ons voorstel. Indien uw diensten nog meer historische achtergrond wensen kunnen wij hen zeker van dienst zijn.

Bron: Brief aan de leden van de cultuurraad van Zele, betreffende de verkaveling in de Eekstraat - Voorstel straatnaam.

Bij het overlopen van mogelijke straatnamen werd rekening gehouden met volgende punten:

  • Verwijzing naar scouting: de manier van omgang met elkaar en de natuur.
  • Herkenbaar voor scouts, oud-scouts en sympathisanten, maar ook voor niet-scouts en niet-Zelenaars.
  • Een speels karakter, want scouting is er voor kinderen en jongeren.

Steun je dit voorstel? Laat dan hieronder je gegevens achter.

De verzamelde gegevens zullen enkel gebruikt worden in functie van de straatnamencampagne. Ze worden nooit doorverkocht aan derden.

www.scoutingzele.be

www.facebook.com/scoutsengidsenzele