Stop voorgenomen bezuiniging vereniging Groninger Dorpen

De Provincie Groningen wil de structurele subsidie van de vereniging Groninger Dorpen gaan verminderen.

Vanuit onze contacten met de dorpen, inwoners, onze leden en achterban: dorpshuizen, dorpsorganisaties, zorgzame dorpen Groningen en de beweging vanOnderen! merken we juist een tegengestelde behoefte. We hebben te maken met grote uitdagingen die de leefbaarheid raken: krimp, zorg, aardbevingen, ontgroening, energietransitie, gemeentelijke herindelingen en een terugtrekkende overheid. Groningers die hier vrijwillig mee aan de slag zijn, met creativiteit en volhardendheid, hebben eerder meer steun en kwaliteit nodig, dan minder! Daarom bundelen we nú al krachten met vele anderen, zoals gemeenten, het Rijk en onze opgebouwde netwerken. Deze krachtenbundeling willen we nog meer laten groeien.

We pleiten bij de Provincie Groningen om af te zien van deze totaal onverwachte en onbegrijpelijke bezuiniging van € 25.000. En vragen juist om het creëren van rust met intensievere en uitgebreidere steun aan de Groningse dorpen en haar inwoners.

Op 5 februari wordt de “Voordracht Herprioritering wettelijke en autonome taken vanaf 2020 en Uitvoeringsagenda” in de Provinciale Staten besproken. Teken onze petitie en wij geven dit aan de Statenfracties door!

 


Vereniging Groninger Dorpen    Neem contact op met de schrijver van de petitie