Stop uitrol van 5G in Deventer

Wij, bezorgde en goed geïnformeerde burgers van Deventer over 5G en andere electromagnetische straling (EMV), constateren:  

 • dat de Telecombedrijven en de Centrale Overheid in het publieke domein in Nederland, ook in Deventer, het 5G netwerk aan het uitrollen zijn
 • dat voor een goede ontvangst van 5G om iedere 150 meter een zendmast moet worden opgesteld en om de 50 meter een zender met cellphones
 • dat meer dan 200 wetenschappers waarschuwen voor gezondheidsrisico’s in een appèl aan de EU en een moratorium adviseren op de uitrol van 5G: https://www.5gappeal.eu/
 • dat er grootschalig bewijs is voor gezondheidsrisico’s van de huidige generaties draadloze systemen, en dat het aannemelijk is dat dezelfde gezondheidsrisico’s ook gelden voor 5G (o.a. DNA-schade, onvruchtbaarheid, kankerverwekkend, oxidatieve stress, hartritmestoornissen, en meer. Zie o.a. het Bio-initiative rapport, NTP- en Reflex-studie op https://www.ehtrust.org)
 • dat de Gezondheidsraad uitgaat van een veilige norm van maximaal 61 mv (volt per meter) terwijl de Europese Raad maximaal 0,2 mv als veilig acht
 • dat er geen onafhankelijk onderzoek bekend is van overheidswege dat aantoont dat 5G veilig is
 • dat wij in feite proefkonijnen zijn voor dit experiment.
 • dat mensen die dicht bij de nieuwe zenders wonen in landen zoals Zwitserland waar de uitrol van 5G al is begonnen, gezondheidsklachten rapporteren.
 • dat verzekeraars letsel door straling uit hun polissen hebben geschrapt
 • dat er burgerinitiatieven lopen waarbij de industrie, overheid en gemeenten aansprakelijk worden gesteld voor toekomstige gezondheidsschade door 5G.
 • dat behalve gezondheid ook onze privacy en veiligheid in het geding zijn
 • dat vanwege aanpassingen in de Telecomwet de gemeente in de nabije toekomst niets meer te zeggen heeft over de plaatsing van zenders op publieke infrastructuur zoals lantaarnpalen, terwijl zij nog wel verantwoordelijk is voor het onderhoud daarvan.
 • dat vanwege aanpassingen in de Telecomwet er geen inspraakprocedure is voor burgers over de plaatsing van zenders en de kap van bomen die ruimte moeten maken voor deze zenders
 • dat een 20-tal gemeenten waaronder Amsterdam, Eindhoven en Maastricht een kritische vragen hebben ingediend bij het Ministerie bij de internetconsultatie Wijziging Telecommunicatiewet (Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode, 16-7-2019), waarop in totaal maar liefst 1167 reacties zijn ingediend.
 • dat energieverbruik significant omhoog zal gaan, zowel voor de gemeente als in huishoudens
 • dat de Rijksoverheid een dusdanig groot financieel belang heeft bij de uitrol van 5G, door de verwachte miljardenopbrengsten van de aanstaande frequentieveilingen in April, dat dit moeilijk te rijmen is met de verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid en er sprake is van belangenverstrengeling.
 • dat het Voorzorgsprincipe niet wordt toegepast
 • dat we niet geïnformeerd worden door de Gemeente Deventer en terwijl de uitrol van 5G grote impact heeft op onze gezondheid, privacy en leefomgeving
 • dat uit opinie-onderzoek door Maurice de Hond in opdracht van Hart van Nederland (zie v.a. 13:54) blijkt dat 68% van de Nederlanders vindt dat het 5G-netwerk niet mag worden uitgerold zolang niet duidelijk is wat de eventuele effecten daarvan zijn.  

En wij verzoeken de Gemeente Deventer:

 • geen uitrol of testen van het 5G netwerk toe te staan voordat gedegen onafhankelijk onderzoek aantoont dat 5G veilig is voor mens, dier en milieu
 • haar burgers actief, eerlijk en open te informeren over de risico’s van 5G en andere electromagnetische straling
 • een eigen antennebeleid te ontwikkelen
 • het voorzorgprincipe toe te passen    

Actiegroep Stop 5G Deventer    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Actiegroep Stop 5G Deventer alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...