Stop uitrol 5G Zutphen

Wij
bezorgde en goed geïnformeerde burgers van Zutphen over 5G en EMV

constateren
dat de Telecombedrijven en de Centrale Overheid in het publieke domein in Nederland, ook in Zutphen, het 5G netwerk aan het uitrollen zijn
dat voor een goede ontvangst van 5G om iedere 150 meter een zendmast moet worden opgesteld en om de 50 meter een zender met cellphones
dat het 5G-netwerk qua stralingsrisico's wetenschappelijk bewezen grote gevolgen heeft voor mens, dier en natuur
dat de Gezondheidsraad uitgaat van een veilige norm van maximaal 61 mv (volt per meter) terwijl de Europese Raad maximaal 0,2 mv als veilig acht
dat er geen onafhankelijk onderzoek bekend is van overheidswege dat aantoont dat 5G veilig is
dat verzekeraars letsel door straling uit hun polissen hebben geschrapt
dat behalve gezondheid ook onze privacy en veiligheid in het geding zijn
dat de gemeenten en burgers buiten spel gezet worden door financiële belangen van zowel de Telecombedrijven als de Overheid
dat het Voorzorgsprincipe niet toegepast wordt
dat we niet geïnformeerd worden door de Gemeente Zutphen en het wel van invloed is op onze gezondheid, privacy en leefomgeving

en verzoeken de Gemeente Zutphen
haar burgers actief, eerlijk en open te informeren over deze kwestie
een eigen antennebeleid te ontwikkelen
geen uitrol of testen van het 5G netwerk toe te staan voordat gedegen onafhankelijk onderzoek aantoont dat 5G veilig is voor mens, dier en natuur
het Voorzorgprincipe toe te passen

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Cees om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...