STOP RUP GEMEENTEPARK!

Wederom word de bouwgruwel ons overvallen, en dit keer voor ons park in te ruilen voor alweer een appartementsblok! EN WEDEROM WORD ER NIET NAAR ONS GELUISTERD!!! 

Dus opnieuw blijven we bikkelhard strijden tegen ! Uw stem is nodig 

lees: (bron Nu. Zwevegem)

Hoogtepunt, of beter gezegd het absolute laagtepunt kwam er bij de goedkeuring van het RUP Gemeentepark. Vanuit onze partij hadden we zelf reeds klacht ingediend tegen dit RUP zoals het werd voorgesteld. Adviezen van Gecoro werden niet gevolgd, en zo goed als alle bezwaren werden behandeld vanuit het oogpunt ‘Hoe kunnen we weerleggen of ‘gemakkelijk’ oplossen. Binnen de meerderheid was er in ieder geval ook geen consensus. Nog even hoopten we op een kentering, maar de fractie CD&V kwam enkel op de proppen met een heel beperkt amendement (bouwhoogte beperkt tot 22 meter ipv 24 meter en aanpassing van de parkeernorm van 1 naar 1.5 per wooneenheid). Na een korte schorsing van de raad (de consensus binnen de meerderheid was er dus zeker niet), vielen we terug in de aloude gewoonte… Lijst Burgemeester neemt het voortouw…en CD&V gaat met de wind mee. SAMEN hoorden we al helemaal niet. Triestige beslissing, en alhoewel het RUP enkel het kader maakt voor toekomstige (bouw)projecten, kon in dit RUP een regelrechte keuze gemaakt worden voor een echt stadspark (met bebouwing rondom). Nu wordt de keuze gemaakt voor bouwprojecten (lees ‘euro’s) met wat park errond. Onze enige echte vraag werd niet beantwoord. Gezien er zoveel bezwaren zijn, gezien er geen draagvlak is binnen de bevolking voor dit RUP en gezien de gemeenteraad ten dienste staat van de Zwevegemse burger, stelden we de vraag wie van de Zwevegemse burgers wel baat heeft bij dit RUP…. Geen antwoord. Hoe kunnen de ‘voor’ stemmers dit ooit verantwoorden ten opzichte van de bevolking?

We blijven vanuit de oppositie een kritisch oog hebben op het beleid. Heel graag willen we positief meewerken aan de uitbouw van Zwevegem en de deelgemeenten, maar jammergenoeg worden we telkens als het erom doet, totaal genegeerd. Wees bewust van uw keuze in 2024 en kies voor echte inspraak en participatie!

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Vanessa Braillon om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...