Stop overlast door biomassacentrale Breecamp-Oost (Zwolle)

De bewoners, sportverenigingen, scholen en kinderdagverblijven in Breecamp-Oost, ondervinden zeer regelmatig overlast van de houtcentrale van Breecamp Energie.

Het gaat hierbij onder andere om:

- rookoverlast

- stankoverlast

- (fijn)stofoverlast.

Daarnaast klagen veel mensen over benauwdheid en geïrriteerde luchtwegen.

 

Op 17 mei is er in de Vinexpress een artikel verschenen over de rook-, stank- en fijnstofoverlast van de biomassacentrale van Breecamp Energie in Breecamp-Oost te Zwolle. Het artikel is hier te lezen: https://issuu.com/vinexpress/docs/vinexpress_mei_2016

 Bewoners melden deze klachten bij Unica, de eigenaar van de houtcentrale van Breecamp Energie. De reactie van Unica is onbevredigend en ontoereikend, het wordt afgedaan als een incident.

Unica beroept zich er bovendien op dat zij de uitstoot van de houtcentrale voldoet aan alle  (emissie)normen.

Voor de rook- en stankoverlast bestaan echter geen normen, dat dat is nu juist het probleem.

Het is niet bekend wat de effecten van de houtrook zijn op de volksgezondheid, wel is bekend dat fijnstof (wat in houtrook zit) schadelijk is voor de gezondheid en het milieu. Dit is een ongewenste situatie, omdat er ook scholen, kinderdagverblijven en sportverenigingen zijn gebouwd rondom de biomassacentrale.

 Wij doen via deze petitie een oproep om ons (de Werkgroep Fijnstof) te steunen om Unica te dwingen om structurele maatregelen te nemen tegen de overlast, en te zorgen voor een veilige omgeving om te leren, sporten, spelen en wonen.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking,

 

Werkgroep Fijnstof

Bewonercommissie Breecamp-Oost

Medezeggenschapsraad basisschool Het Festival