Stop opvang Hotel in den Stallen

Geachte bewoners van het Oldambt, Oostereinde en de Hoofdstraat,

Wij verzoeken de gemeente statushouders niet op te vangen in Hotel in den Stallen. Wij vragen de gemeente om te kijken naar andere gemeentes, andere locaties, aangezien het Oldambt al 4 locaties heeft. Wij willen dat dit pand volgens de bestemming gebruikt wordt met een horecafunctie, passend in het recreatiegebied. Daarbij wil de gemeente met dubieuze bedrijven zakendoen, die alleen uit zijn op zoveel mogelijk winst maken over de rug van gemeente, en dus de inwoners van het Oldambt. Deze "bedrijven" uit de Randstad geven geen zier om opvang, en om de leefbaarheid van onze streek.

De verkoop die is gegaan via brievenbusfirma's is een illegale constructie van ons belastinggeld. Wij verzoeken dus de gemeente hun plannen te wijzigen. Gun de bewoners van dit buurtschap, de hoofdstraat en Beerta hun recht op een veilig en ongestoord leven, en laat Hotel in de Stallen zijn belangrijke horeca functie behouden in lijn met de recreatie bestemming van dit gebied.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Buurtbewoners Oostereinde om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...