Stop opslag honden door justitie

Wij zijn een groep honden liefhebbers en eigenaren, en uit die liefde voor honden is “FreedoG Project” ontstaan. Het kan en mag niet zo zijn dat dieren vandaag de dag door de wet nog worden behandelt als “dingen”. Het zijn levende organismes, met een hart, met een ziel… Wij strijden dan ook gezamenlijk voor betere (eerlijke) behandeling van honden die door omstandigheden met justitie, en daarmee de wet, in aanraking komen.

Wat willen we bereiken? Kort gezegd het volgende:

-Betere leefomstandigheden voor honden die door justitie in opslag worden geplaatst.

-Huidige testmethodes, die moet vaststellen of er agressie aanwezig is bij in beslag genomen honden, moeten stevig onder de loep. Ze zijn achterhaald, en lokken enkel agressie uit. Er is geen enkele empathie voor het dier, noch wordt er rekening gehouden met het natuurlijk instinct dat bij iedere hond aanwezig is.

-Juridische straffen voor o.a. broodfokkers, dierenmishandelaars maar ook onverantwoordelijke eigenaars moeten strenger. Straf de daad niet het dier!

-Zoals boven genoemd moet de omschrijving van een hond in de wet veranderen. Een hond is geen ding, en mag niet behandelt worden als een ding.

-We willen mensen voorlichten over verantwoordelijk eigenaarschap, en het voorkomen van incidenten. Op deze site kun je veel informatie vinden. Lees het, en gebruik het in je voordeel, en dat van je hond. Als we samen de schouders eronder zetten kunnen we (hopelijk) een nieuwe RAD (= regeling agressieve dieren) wet voorkomen.

-Tevens willen we mensen adviseren en ondersteunen bij de aanschaf van een hond. Kennis is macht. Lees je zelf in, in de goede en minder goede eigenschappen van een hond VOOR je aan een hond begint.

-Natuurlijk zetten wij ons allemaal 100% in om negatieve stereotypering van bepaalde rassen tegen te gaan. Rassen die er in de media maar eenzijdig belicht worden, en er heel slecht vanaf komen. Dit roept angst op bij mensen, terwijl dat onterecht is. Ook dit werkt nare situaties in de hand, doordat de honden met enige angst benadert worden op straat. Educatie is het sleutelwoord. Onwetend beginnen kun je niets aan doen, onwetend blijven is een keuze.